22 نفر به اردوی تیم ملی بزرگسالان دعوت شدنداردوی آماده سازی تیم ملی بسکتبال بزرگسالان به منظور شرکت در بازیهای آسیایی و انتخابی جام جهانی از روز سه شنبه 97/2/4 در محل سالن بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی آغاز میشود و تا روز شنبه 97/2/11 ادامه می یابد .


🔘از بازیکنان دعوت شده تقاضا میشود راس ساعت 10صبح روز سه شنبه در محل اردو خود را به کادر محترم تیم ملی معرفی نمایند .


🔘اسامی دعوت شدگان از سوی فدراسیون بسکتبال به ترتیب حروف الفبا به شرح ذیل میباشد .


١-روزبه ارغوان
٢-فريد اصلانى
٣-محمدترابى
٤-محمد جمشيدى
٥-حامد حدادى
٦-محمد حسن زاده
٧-حامدحسين زاده
٨-سعيد داورپناه
٩-آرن داوودى
١٠-وحيد دليرزهان
١١-نويد رضايى فر
١٢-آرمان زنگنه
١٣-اوشين ساهاكيان
١٤-اميرصديقى
١٥-اصغر كاردوست
١٦-ارسلان كاظمى
١٧-سجاد مشايخى
١٨-ميثم ميرزايى
١٩-عرفان نساج پور
٢٠-نويد نيكتاش
٢١-صمد نيكخواه بهرامى
٢٢-بهنام يخچالى