5.3 میلیون نفر به طور زنده مسابقات بسکتبال زیر 16 سال آسیا را تماشا کرده‌اندفدراسیون جهانی بسکتبال طی گزارشی اعلام کرد در طول رقابت‌های زیر 16 سال پسران آسیا در مجموع بعد از مرحله گروهی 5.3 میلیون نفر تماشاگر این مسابقات به صورت زنده بوده‌اند.

☑️در مرحله مقدماتی 2.2 میلیون نفر این مسابقات را تماشا کرده‌اند.