نتایج رقابتهای گروه اول و دوم از مرحله نهایی مسابقات لیگ نوجوانان باشگاه های کشور✅نتایج رقابتهای گروه اول و دوم از مرحله نهایی مسابقات لیگ نوجوانان باشگاه های کشور به شرح ذیل می باشد.

🔸هیات بسکتبال رامیان ۷۱
🔺 حدادی اهواز ۳۷


🔺سازمان رفاهی شهرداری خمینی شهر ۵۰
🔸مهرام نوین تهران ۷۷


❇️تیم های رامیان و مهرام به فینال و
خمینی شهر و حدادی به رده بندی
مسابقات نوجوانان راه یافتند.