نتایج روز سوم مسابقات لیگ نوجوانان باشگاه های کشور❇️گروه اول /میزبان رامیان

🔺هیأت بسکتبال میناب۴۶
🔹مهرام نوین تهران ۷۲


🔺مهرام اسلامشهر ۳۸
🔹هیات بسکتبال رامیان ۵۳


❇️گروه دوم/میزبان حدادی اهواز

🔺هیات بسکتبال گیلان51
🔹سازمان رفاهی شهرداری خمینی شهر 53


🔺هیات بسکتبال البرز50
🔹حدادی اهواز62


❇️جمعه 11اسفند 96