نتایج بازی دوم از مرحله نیمه نهایی مسابقات لیگ ملی باشگاه های کشور
🔸هیئت بسکتبال شهرکرد 71
🔹هیئت خراسان رضوی 63

🔸فرش مشهد 102
🔹پاس بندر لنگه 78

💢پنجشنبه 10اسفند 96