نتایج مرحله سوم مسابقات بسکتبال لیگ نوجوانان باشگاه های کشور✅گروه اول :میزبان هیئت بسکتبال رامیان

🔹مهرام اسلامشهر 35
🔸مهرام نوین تهران 39

🔸هیئت بسکتبال رامیان 73
🔹هیئت بسکتبال میناب 36

🔹هیئت بسکتبال مقاومت میناب50
🔸مهرام اسلامشهر 70

🔹مهرام نوین تهران 53
🔸هیئت بسکتبال رامیان 69


✅گروه دوم:حدادی اهواز

🔸سازمان رفاهی شهرداری خمینی شهر 74
🔹هیئت بسکتبال البرز64

🔸حدادی اهواز 74
🔹هیئت بسکتبال گیلان 65

🔸هیئت بسکتبال گیلان 60
🔹هیئت بسکتبال البرز48

🔸سازمان رفاهی شهرداری خمینی شهر 71
🔹حدادی اهواز 60