نتایج مرحله دوم رقابتهای لیگ جوانان باشگاه های کشورمیزبان🔷کرمانشاه

🔸سایرس تهران ۵۸
🔹اینده سازان تهران ۳۲

🔹هیئت بسکتبال کردستان ۲۴
🔸پتروشیمی بندرامام ۷۱

⚪️سه شنبه 1 اسفند96