برگزاری مرحله دوم مسابقات لیگ جوانان باشگاههای کشور🏀به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، مرحله دوم مسابقات لیگ جوانان باشگاههای کشور یکم تا چهارم اسفند ماه جاری برگزار خواهد شد.

⚫️این مرحله از مسابقات با حضور تیم های (نبوغ سرمایش اراک- ساحل نشینان بوشهر- هیئت بسکتبال کامیاران- پارسه تهران- هیئت بسکتبال کرمانشاه - آینده سازان تهران- پتروشیمی بندرامام- هیئت بسکتبال کردستان- سایرس تهران - مهرام تهران- فرش مشهد- شمس تهران- گل گهر سیرجان- آینده سازان یزد- نوشت افزار کنکو- هیئت بسکتبال مازندران- لاتن استارز البرز- اسپادانا اصفهان)در قالب چهار گروه به میزبانی استانهای:
🔷گروه يك :نبوغ سرمايش اراك
🔷گروه دو : هيئت بسكتبال كرمانشاه
🔷گروه سه :گل گهر سيرجان
🔷گروه چهار : نوشت افزار كنكو تهران
صورت می گیرد .

🔴قابل ذكر است بدليل حضور تيم ملي جوانان در اردو و اعزام به مسابقات غرب آسيا در اردن و عدم وجود زمان كافي و ضرورت اتمام مسابقات تا پايان سال ، بدينوسيله نحوه برگزاري مسابقات به طريق ذيل تغيير یافت .
🔵پس از برگزاري مرحله دوم مسابقات ، از هر گروه دو تيم به مرحله سوم صعود كرده و به صورت MW به دو گروه چهار تيمي تقسيم مي شوند.
⚪️ تيم هاي راه يافته به مرحله سوم ، مسابقات خود را به صورت دوره اي انجام داده و از هر گروه دو تيم اول و دوم به مرحله نهايي صعود نموده و به صورت ضربدري و سپس رده بندي و فينال مسابقات را برگزار مي نمايند.

🔷شایان ذکر است ،تيم هايي كه مايلند در مرحله سوم ميزباني مسابقات را بعهده داشته باشند تا قبل از پايان مسابقات مرحله دوم تقاضاي خود را كتبا به اين فدراسيون ارسال نمایند .