تغییر زمان فینال لیگ امید بسکتبال باشگاههای کشوربه اطلاع مي رساند به دليل اعزام مربي تيم بسكتبال آرارات به مسابقات جوانان غرب آسيا در كشور اردن ، تاريخ مسابقات فينال به شرح ذيل تغيير مي يابد.

🔸بازي اول : سه شنبه 96/12/1
🔸بازي دوم : شنبه 96/12/5
🔸بازي سوم (درصورت نياز): يكشنبه 96/12/6

🔶بدليل هم مقام بودن دو تيم فيناليست ، لازم است نماينده تام الاختيار آن باشگاه با در دست داشتن معرفي نامه كتبي جهت انجام قرعه كشي و تعيين ميزبان و ميهمان بازي اول ، ساعت 11صبح روز سه شنبه17بهمن در محل فدراسيون حضور يابند.