چهارشنبه 22 آبان 1398

هیئت های استانی این بخش در حال تکمیل است

person

رئیس هیئت استان آذربایجان شرقی

-

-

-

-

رئیس هیئت استان آذربایجان غربی

-

-

person
person

رئیس هیئت استان اردبیل

-

-

-

-

رئیس هیئت استان اصفهان

-

-

person
person

رئیس هیئت استان البرز

-

-

-

-

رئیس هیئت استان ایلام

-

-

person
person

رئیس هیئت استان بوشهر

-

-

-

-

رئیس هیئت استان تهران

-

-

person
person

رئیس هیئت استان چهارمحال و بختیاری

-

-

-

آدرس: خراسان جنوبی ، بیرجند ، خیابان طالقانی ، طالقانی ۱۴ ، سالن جهان پهلوان تختی
تلفن: ۰۵۶3۲۲۲۸۰۶۱
تلفکس: ۰۵۶3۲۲۲۲۸۰۶۲

رئیس هیئت استان خراسان جنوبی

حسن رضا خزاعی

person
person

رئیس هیئت استان خراسان رضوی

-

-

-

-

رئیس هیئت استان خراسان شمالی

-

-

person
person

رئیس هیئت استان خوزستان

شهرام پرنیاک

-

آدرس: زنجان - خیابان ۱۷ شهریور - مجموعه ورزشی ۱۵ خرداد (امجدیه) - سالن دکتر بهشتی
تلفن: ۰۲۴۳۳۵۶۱۰۱۰
تلفن: ۰۲۴۳۳۴۴۹۰۵۰
فکس: ۰۲۴۳۳۴۴۳۰۲۹

رئیس هیئت استان زنجان

ناصر فغفوری

person
person

رئیس هیئت استان سمنان

-

-

-

-

رئیس هیئت استان سیستان و بلوچستان

-

-

person
person

رئیس هیئت استان فارس

فریدون رئیسی

آدرس: شیراز بلوار میرزای شیرازی(تاچارا)خیابان صدف خانه بسکتبال شیراز
تلفن: 07136238871
فکس: 07136351010

-

رئیس هیئت استان قزوین

-

-

person
person

رئیس هیئت استان قم

-

-

-

-

رئیس هیئت استان کردستان

-

-

person
person

رئیس هیئت استان کرمان

-

-

-

-

رئیس هیئت استان کرمانشاه

-

-

person
person

رئیس هیئت استان کهگیلویه و بویراحمد

-

-

-

-

رئیس هیئت استان گلستان

-

-

person
person

رئیس هیئت استان گیلان

-

-

-

-

رئیس هیئت استان لرستان

-

-

person
person

رئیس هیئت استان مازندران

-

-

-

-

رئیس هیئت استان مرکزی

-

-

person
person

رئیس هیئت استان هرمزگان

-

-

-

-

رئیس هیئت استان همدان

-

-

person
person

رئیس هیئت استان یزد

-

-

-