چهارشنبه 22 آبان 1398

لیگ برتر آقایان

ليگ برتر بسکتبال ايران هفته دهم
  پنجشنبه 27 دی 1397  
ذوب آهن   - - -  پالایش نفت آبادان
شیمیدر تهران   - - -  نیرو زمینی  
پتروشیمی بندر امام   - - -  آوِیژه صنعت پارسا
رعد پدافند هوایی دزفول   - - -  پگاه ایران 

ليگ برتر بسکتبال ايران هفته نهم
  پنجشنبه 20 دی 1397  
ذوب آهن   77 - 63  پگاه ایران
شهرداری گرگان   79 - 89  پالایش نفت آبادان  
رعد پدافند هوایی دزفول   73 - 77  نیرو زمینی
شیمیدر تهران   79 - 57  آوِیژه صنعت پارسا 

ليگ برتر بسکتبال ايران هفته هشتم
  پنجشنبه 13 دی 1397  
شهرداری گرگان   - - -  ذوب آهن
نیرو زمینی   - - -  پگاه ایران  
پالایش نفت آبادان   - - -  پتروشیمی بندر امام
آوِیژه صنعت پارسا   - - -  رعد پدافند هوایی دزفول 

ليگ برتر بسکتبال ايران هفته هفتم
  پنجشنبه 06 دی 1397  
ذوب آهن   76 - 80  نیرو زمینی
پتروشیمی بندر امام   62 - 52  شهرداری گرگان  
پگاه ایران   70 - 81  آوِیژه صنعت پارسا
شیمیدور   57 - 52  پالایش نفت آبادان 

ليگ برتر بسکتبال ايران هفته ششم
  پنجشنبه 29 آذر 1397  
پتروشیمی بندر امام   81 - 57  ذوب آهن
آوِیژه صنعت پارسا   70 - 79  نیرو زمینی  
شهرداری گرگان   62 - 81  شیمیدور
پالایش نفت آبادان   91 - 49  رعد پدافند هوایی دزفول 

ليگ برتر بسکتبال ايران هفته پنجم
  پنجشنبه 22 آذر 1397  ساعت 16:00  
ذوب آهن   71 - 59  آوِیژه صنعت پارسا
  پنجشنبه 22 آذر 1397  ساعت 17:00  
شیمیدور   85 - 88  پتروشیمی بندر امام  
  پنجشنبه 22 آذر 1397  ساعت 16:00  
رعد پدافند هوایی دزفول   64 - 77  شهرداری گرگان
  پنجشنبه 22 آذر 1397  ساعت 16:00  
پگاه ایران   76 - 80  پالایش نفت آبادان 

ليگ برتر بسکتبال ايران هفته چهارم
  پنجشنبه 24 آبان 1397  ساعت 15:00  
ذوب آهن   54 - 69  شیمیدور
  پنجشنبه 24 آبان 1397  ساعت 16:00  
پتروشیمی بندر امام   97 - 42  رعد پدافند هوایی دزفول  
  پنجشنبه 24 آبان 1397  ساعت 17:00  
پالایش نفت آبادان   74 - 61  نیروی زمینی
  پنجشنبه 24 آبان 1397  ساعت 19:00  
شهرداری گرگان   68 - 66  پگاه ایران 

ليگ برتر بسکتبال ايران هفته سوم
  جمعه 18 آبان 1397   
رعد پدافند هوایی دزفول   70 - 87    شیمیدور تهران
آویژه صنعت پارسا   61 - 80  پالایش نفت آبادان  
پگاه ایران   49 - 95   پتروشیمی بندرامام
نیروی زمینی   61 - 68   شهرداری گرگان 

ليگ برتر بسکتبال ايران هفته دوم
  پنجشنبه 10 آبان 1397  ساعت 16:00  
شهرداری گرگان   64 - 62    آویژه صنعت پارسا امام
شیمیدور تهران   94 - 60  پگاه ایران  
ذوب آهن اصفهان   73 - 46   رعد پدافند دزفول
  پنجشنبه 10 آبان 1397  ساعت 18:00  
پتروشیمی بندر امام   82 - 46   نیروی زمینی  

ليگ برتر بسکتبال ايران هفته اول
  پنجشنبه 03 آبان 1397  ساعت 16:00  
پگاه ایران 67 - 63   رعد پدافند دزفول
دانشگاه آزاد اسلامی لغو شد شهرداری گرگان  
نیروی زمینی 61 - 76  شیمیدور تهران
آویژه صنعت پارسا امام 53 - 98  پتروشیمی بندر امام 
  پنجشنبه 03 آبان 1397  ساعت 17:00  
پالایش نفت آبادان 71 - 55  ذوب آهن اصفهان
استراحت: شهرداری تبریزاخبار

گزارش تصویری