دوشنبه 28 آبان 1397

لیگ برتر آقایانليگ برتر بسکتبال ايران هفته چهارم
  پنجشنبه 24 آبان 1397  ساعت 15:00  
ذوب آهن   54 - 69  شیمیدور
  پنجشنبه 24 آبان 1397  ساعت 16:00  
پتروشیمی بندر امام   97 - 42  رعد پدافند هوایی دزفول  
  پنجشنبه 24 آبان 1397  ساعت 17:00  
پالایش نفت آبادان   74 - 61  نیروی زمینی
  پنجشنبه 24 آبان 1397  ساعت 19:00  
شهرداری گرگان   68 - 66  پگاه ایران 

ليگ برتر بسکتبال ايران هفته سوم
  جمعه 18 آبان 1397   
رعد پدافند هوایی دزفول   70 - 87    شیمیدور تهران
آویژه صنعت پارسا   61 - 80  پالایش نفت آبادان  
پگاه ایران   49 - 95   پتروشیمی بندرامام
نیروی زمینی   61 - 68   شهرداری گرگان 

ليگ برتر بسکتبال ايران هفته دوم
  پنجشنبه 10 آبان 1397  ساعت 16:00  
شهرداری گرگان   64 - 62    آویژه صنعت پارسا امام
شیمیدور تهران   94 - 60  پگاه ایران  
ذوب آهن اصفهان   73 - 46   رعد پدافند دزفول
  پنجشنبه 10 آبان 1397  ساعت 18:00  
پتروشیمی بندر امام   82 - 46   نیروی زمینی  

ليگ برتر بسکتبال ايران هفته اول
  پنجشنبه 03 آبان 1397  ساعت 16:00  
پگاه ایران 67 - 63   رعد پدافند دزفول
دانشگاه آزاد اسلامی لغو شد شهرداری گرگان  
نیروی زمینی 61 - 76  شیمیدور تهران
آویژه صنعت پارسا امام 53 - 98  پتروشیمی بندر امام 
  پنجشنبه 03 آبان 1397  ساعت 17:00  
پالایش نفت آبادان 71 - 55  ذوب آهن اصفهان
استراحت: شهرداری تبریز

اخبار

گزارش تصویری