چهارشنبه 20 آذر 1398فینال لیگ برتر بسکتبال ایران بازی پنجم
  سه شنبه 24 بهمن 1396  
مهرام تهران - - -  شهرداری تبریز 

فینال لیگ برتر بسکتبال ایران بازی چهارم
  شنبه 21 بهمن 1396  
مهرام تهران 86 - 95  شهرداری تبریز 

رده بندی لیگ برتر بسکتبال ایران بازی سوم
  جمعه 20 بهمن 1396  
پالایش نفت آبادان 102 - 106  پتروشیمی بندر امام 

فینال لیگ برتر بسکتبال ایران بازی سوم
  جمعه 20 بهمن 1396  
مهرام تهران 94 - 91  شهرداری تبریز 

رده بندی لیگ برتر بسکتبال ایران بازی دوم
  سه شنبه 17 بهمن 1396  
پالایش نفت آبادان 70 - 87  پتروشیمی بندر امام 

فینال لیگ برتر بسکتبال ایران بازی دوم
  سه شنبه 17 بهمن 1396  
مهرام تهران 97 - 87  شهرداری تبریز 

رده بندی لیگ برتر بسکتبال ایران بازی اول
  دوشنبه 16 بهمن 1396  
پالایش نفت آبادان 78 - 88  پتروشیمی بندر امام 

فینال لیگ برتر بسکتبال ایران بازی اول
  دوشنبه 16 بهمن 1396  
مهرام تهران 82 - 85  شهرداری تبریز 

ليگ برتر بسکتبال ايران
  پنجشنبه 12 بهمن 1396  
شهرداری تبریز 99 - 92  پالایش نفت آبادان 

ليگ برتر بسکتبال ايران
  پنجشنبه 12 بهمن 1396  
پتروشیمی بندر امام 94 - 106  مهرام تهران 

ليگ برتر بسکتبال ايران
  چهارشنبه 04 بهمن 1396  
شهرداری تبریز 69 - 77  پالایش نفت آبادان 

ليگ برتر بسکتبال ايران
  چهارشنبه 04 بهمن 1396  
پتروشیمی بندر امام 94 - 88  مهرام تهران 

ليگ برتر بسکتبال ايران
  پنجشنبه 05 بهمن 1396  
شهرداری تبریز 101 - 95  پالایش نفت آبادان 

ليگ برتر بسکتبال ايران
  پنجشنبه 05 بهمن 1396  
پتروشیمی بندر امام 87 - 94  مهرام تهران 

ليگ برتر بسکتبال ايران مرجله نیمه نهایی
  چهارشنبه 27 دی 1396  
نفت آبادان امام 75 - 81  شهرداری تبریز 

ليگ برتر بسکتبال ايران مرجله نیمه نهایی
  پنجشنبه 28 دی 1396  
نفت آبادان امام 75 - 69  شهرداری تبریز 

ليگ برتر بسکتبال ايران مرجله نیمه نهایی
  پنجشنبه 28 دی 1396  
مهرام تهران 75 - 92  پتروشیمی بندر امام 

ليگ برتر بسکتبال ايران مرجله نیمه نهایی
  جمعه 29 دی 1396  
مهرام تهران 83 - 77  پتروشیمی بندر امام 

ليگ برتر بسکتبال ايران مرجله پلی آف بازی سوم
  پنجشنبه 21 دی 1396  
پتروشیمی بندر امام 98 - 69  شهرداری گرگان
شهرداری تبریز 99 - 64  یس آل گرگان 
نفت آبادان امام 72 - 67 نیروری زمینی
مهرام 96 - 101 دانشگاه آزاد 

ليگ برتر بسکتبال ايران مرجله پلی آف بازی دوم
  شنبه 16 دی 1396  
شهرداری گرگان 57 - 83  پتروشیمی بندر امام
یس آل گرگان 72 - 89  شهرداری تبریز 
نیروری زمینی 60 - 78 نفت آبادان امام
دانشگاه آزاد 66 - 75 مهرام 

ليگ برتر بسکتبال ايران مرجله پلی آف بازی اول
  جمعه 15 دی 1396  
شهرداری گرگان 73 - 89  پتروشیمی بندر امام
یس آل گرگان 61 - 95  شهرداری تبریز 
نیروری زمینی 73 - 85 نفت آبادان امام
دانشگاه آزاد 70 - 80 مهرام 

ليگ برتر بسکتبال ايران هفته نهم دور برگشت
  دوشنبه 11 دی 1396  
نفت آبادان امام 64 - 60  دانشگاه آزاد
یس آل گرگان 77 - 82  شهرداری گرگان 
مهرام 81 - 80 پتروشیمی بندر امام
نیروری زمینی 70 - 79 شهرداری تبریز 
استراحت: رعد پدافند هوایی خوزستان

ليگ برتر بسکتبال ايران هفته هشتم دور برگشت
  پنجشنبه 07 دی 1396  
پتروشیمی بندر امام 77 - 66  نیروری زمینی
شهرداری گرگان 72 - 75  مهرام 
دانشگاه آزاد 61 - 72 یس آل گرگان
رعد پدافند هوایی خوزستان 57 - 105 نفت آبادان امام 
استراحت: شهرداری تبریز

ليگ برتر بسکتبال ايران هفته هفتم دور برگشت
  دوشنبه 04 دی 1396  
یس آل گرگان 76 - 78  رعد پدافند هوایی خوزستان
مهرام 58 - 63  دانشگاه آزاد 
نیروری زمینی 70 - 76 شهرداری گرگان
شهرداری تبریز 66 - 71 پتروشیمی بندر امام 
استراحت: نفت آبادان امام

ليگ برتر بسکتبال ايران هفته ششم دور برگشت
  پنجشنبه 30 آذر 1396  
شهرداری گرگان 52 - 96  شهرداری تبریز
دانشگاه آزاد 60 - 36  نیروری زمینی  
رعد پدافند هوایی خوزستان 45 - 92 مهرام
نفت آبادان امام 77 - 78 یس آل گرگان 
استراحت: پتروشیمی بندر امام

ليگ برتر بسکتبال ايران هفته پنجم دور برگشت
  دوشنبه 27 آذر 1396  
مهرام 85 - 86  نفت آبادان امام
نیروری زمینی 51 - 43  رعد پدافند هوایی خوزستان 
شهرداری تبریز 78 - 56 دانشگاه آزاد
پتروشیمی بندر امام 88 - 74 شهرداری گرگان 
استراحت: یس آل گرگان

ليگ برتر بسکتبال ايران هفته چهارم دور برگشت
  پنجشنبه 23 آذر 1396  
دانشگاه آزاد 56 - 82  پتروشیمی بندر امام
رعد پدافند هوایی خوزستان 49 - 103  شهرداری تبریز 
نفت آبادان امام 70 - 59 نیروری زمینی
یس آل گرگان 55 - 101 مهرام 
استراحت: شهرداری گرگان

ليگ برتر بسکتبال ايران هفته سوم دور برگشت
  دوشنبه 20 آذر 1396  
نیروری زمینی 62 - 69  یس آل گرگان
شهرداری تبریز 101 - 90  نفت آبادان امام 
پتروشیمی بندر امام 86 - 56 رعد پدافند هوایی خوزستان
شهرداری گرگان 60 - 63 دانشگاه آزاد 
استراحت: مهرام

ليگ برتر بسکتبال ايران هفته دوم دور برگشت
  پنجشنبه 16 آذر 1396  
رعد پدافند هوایی خوزستان 59 - 68  شهرداری گرگان
نفت آبادان امام 75 - 81  پتروشیمی بندر امام 
یس آل گرگان 57 - 102 شهرداری تبریز
مهرام 79 - 62 نیروری زمینی  
استراحت: دانشگاه آزاد

ليگ برتر بسکتبال ايران هفته اول دور برگشت
  دوشنبه 13 آذر 1396  
شهرداری تبریز 69 - 73 مهرام
پتروشیمی بندر امام 107 - 86  یس آل گرگان 
شهرداری گرگان 80 - 96 نفت آبادان امام
دانشگاه آزاد 69 - 55 رعد پدافند هوایی خوزستان 
استراحت: نیروری زمینی

ليگ برتر بسکتبال ايران هفته نهم
  جمعه 22 آبان 1396  
دانشگاه آزاد 70 - 80 نفت آبادان امام
شهرداری گرگان 58 - 70  یس آل گرگان 
پتروشیمی بندر امام 82 - 73 مهرام
شهرداری تبریز 80 - 76 نیروری زمینی  
استراحت: رعد پدافند هوایی خوزستان

ليگ برتر بسکتبال ايران هفته هشتم
  جمعه 19 آبان 1396  
نیروری زمینی 57 - 91 پتروشیمی بندر امام
مهرام 77 - 62  شهرداری گرگان 
یس آل گرگان 71 - 83 دانشگاه آزاد
نفت آبادان امام 91 - 73 رعد پدافند هوایی خوزستان 
استراحت: شهرداری تبریز

ليگ برتر بسکتبال ايران هفته هفتم
  دوشنبه 15 آبان 1396  ساعت 16:00  
رعد پدافند هوایی خوزستان 84 - 90   یس آل گرگان
  دوشنبه 15 آبان 1396  ساعت 17:30  
شهرداری گرگان 63 - 81 نیروری زمینی  
  دوشنبه 15 آبان 1396  ساعت 15:30  
دانشگاه آزاد 75 - 80  مهرام
  دوشنبه 15 آبان 1396  ساعت 16:00  
پتروشیمی بندر امام 93 - 89  شهرداری تبریز 
استراحت: نفت آبادان امام

ليگ برتر بسکتبال ايران هفته ششم
  پنجشنبه 11 آبان 1396  ساعت 16:00  
شهرداری تبریز 73 - 56  شهرداری گرگان
نیروری زمینی 73 - 69 دانشگاه آزاد 
مهرام 77 - 62 رعد پدافند هوایی خوزستان
یس آل گرگان 41 - 95 نفت آبادان امام 
استراحت: پتروشیمی بندر امام

ليگ برتر بسکتبال ايران هفته پنجم
  دوشنبه 08 آبان 1396   
نفت آبادان امام 76 - 70 مهرام
رعد پدافند هوایی خوزستان 66 - 78 نیروری زمینی  
دانشگاه آزاد 74 - 81 شهرداری تبریز
شهرداری گرگان  56 - 101 پتروشیمی بندر امام 
استراحت: یس آل گرگان

ليگ برتر بسکتبال ايران هفته چهارم
  پنجشنبه 04 آبان 1396 ساعت 16:00   
پتروشیمی بندر امام 88 - 69 دانشگاه آزاد
شهرداری تبریز  93 - 46 پدافند رعد 
نیروری زمینی 71 - 80 نفت آبادان امام
مهرام  89 - 72 یس آل گرگان 
استراحت: شهرداری گرگان

ليگ برتر بسکتبال ايران هفته سوم
  دوشنبه 01 آبان 1396   
پس آل گرگان 59 - 74 نیروری زمینی
نفت آبادان  68 - 78 شهرداری تبریز 
پدافند رعد خوزستان 51 - 93 پتروشیمی بندر امام
دانشگاه آزاد  72 - 68 شهرداری گرگان 
استراحت: مهرام

ليگ برتر بسکتبال ايران هفته دوم
  پنجشنبه 27 مهر 1396  
شهرداری گرگان 65 - 77 پدافند رعد خوزستان
پتروشیمی بندر امام 80 - 64 نفت آبادان
شهرداری تبریز 88 - 58 پس آل گرگان
نیروری زمینی 76 - 74 مهرام
استراحت: دانشگاه آزاد

ليگ برتر بسکتبال ايران هفته اول
  دوشنبه 24 مهر 1396  
مهرام 68 - 59 شهرداری تبریز
پس آل گرگان 58 - 108 پتروشیمی بندر امام
نفت آبادان 76 - 71 شهرداری گرگان
پدافند رعد خوزستان 55 - 71 دانشگاه آزاد

اخبارگزارش تصویری