آموزش

 
دوشنبه 4 شهريور 1398 - 15:55
کمیته مسابقات و داوران فدراسیون بسکتبال آیین نامه برگزاری مسابقات در فصل 97 را اعلام کرد.

 
چهارشنبه 30 مرداد 1398 - 09:33


 
چهارشنبه 19 تير 1398 - 11:52
کمیته آموزش و مربیان فدراسیون بسکتبال منابع دروس تئوری مربیگری درجه یک را اعلام کرد.

 
يكشنبه 9 تير 1398 - 13:42


 
شنبه 21 ارديبهشت 1398 - 11:40


 
شنبه 31 فروردين 1398 - 11:32


 
سه شنبه 27 فروردين 1398 - 15:38


 
سه شنبه 27 فروردين 1398 - 15:33


 
سه شنبه 27 فروردين 1398 - 11:25


 
سه شنبه 20 فروردين 1398 - 14:37


 
سه شنبه 20 فروردين 1398 - 14:20


 
سه شنبه 20 فروردين 1398 - 14:18


 
سه شنبه 20 فروردين 1398 - 14:16


 
سه شنبه 20 فروردين 1398 - 14:13


 
سه شنبه 20 فروردين 1398 - 14:10


 
سه شنبه 20 فروردين 1398 - 14:03


 
جمعه 17 اسفند 1397 - 22:23
کتاب راهنمای پزشکی و علوم ورزشی بسکتبال ؛ مترجم : دکتر رامین احمدی طباطبایی رییس فدراسیون بسکتبال

 
سه شنبه 14 اسفند 1397 - 12:05